« Prev Psalms 94 Next »

Chapter 94

1(По слав. 93). Господи Боже, Комуто принадлежи отмъщението, Боже, Комуто принадлежи отмъщението, възсияй. 2Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада. 3Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват? 4Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят. 5Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти; 6Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата. 7И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог. 8Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? - 9Оня, Който е поставил {Еврейски: Насадил.} ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли? 10Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли? 11Господ знае, че човешките мисли са лъх. 12Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш, И <когото> учиш от закона Си, 13За да го успокояваш през дните на злощастието, Докато се изкопае ров за нечестивия. 14Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си; 15Понеже съдбата пак ще се съобразява с {Еврейски: Ще се върне при.} правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват. 16Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие? 17Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието. 18Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми, <Тогава>, Господи, Твоята милост ме подпря. 19Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми. 20Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон? 21Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв. 22Но Господ е високата моя кула, И Бог мой <е> канара, при която прибягвам. 23Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.

« Prev Psalms 94 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |