« Prev Psalms 122 Next »

Chapter 122

1(По слав. 121). Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен. 2Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти, Ерусалиме. 3Ерусалиме, който си съграден Като град сглобен ведно; 4Гдето възлизат племената, Господните племена. <Според> надеждите на Израиля, За да славят името Господно. 5Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом. 6Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат! 7Мир да бъде отвътре стените ти, Благоденствие в палатите ти! 8Заради братята и другарите си Ще кажа сега: Мир да е в тебе! 9Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто ти.

« Prev Psalms 122 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |