« Prev Proverbs 29 Next »

Chapter 29

1Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, Внезапно ще се съкруши и то без поправление. 2Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат. 3Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота <му>. 4Чрез правосъдие царят утвърждава земята <си>. А който придирва подаръци я съсипва. 5Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му. 6В беззаконието на лош човек има примка, А праведният пее и се радва. 7Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма <даже> разум, за да я узнае. 8Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева. 9Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие. 10Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат {Еврейски: Питат.} за живота му. 11Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява. 12Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви. 13Сиромах и притеснител се срещат; Господ просвещава очите на всички тях. 14Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги. 15Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си. 16Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им. 17Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на душата ти. 18Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен. 19Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание. 20Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него. 21Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син {Или: Ще излезе упорит.}. 22Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много. 23Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест. 24Който е съдружник с крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда. 25Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо. 26Мнозина търсят благоволението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа. 27Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.

« Prev Proverbs 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |