« Prev Joshua 12 Next »

Chapter 12

1А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток: 2аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и е в средата на долината, и <владееше> половината на Галаад до потока Явок, който е граница на амонците, 3и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, <сиреч>, Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга: 4и пределите на васанския цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Астарот и в Едраи, 5който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион. 6Тях поразиха Господния слуга Моисей и израилтяните; и Господният слуга Моисей даде <земята им> за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе. 7И ето царете на земята оттатък Иордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до нагорнището Халак, което отива към Сиир; и Исус даде <земята им> за притежание на Израилевите племена, според както щяха да бъдат разделени: 8в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. <Царете бяха от> хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, <а именно:> 9ерихонският цар, един; царят на Гай, <град> близо до Ветил, един; 10ерусалимският цар, един; хевронският цар, един; 11ярмутският цар, един; лахийският цар, един; 12еглонският цар, един; гезерският цар, един; 13девирският цар, един; гедерският цар, един; 14хорманският цар, един; арадският цар, един; 15ливанският цар, един; одоламският цар, един; 16макиданският цар, един; ветилският цар, един; 17тапфуанският цар, един; еферският цар, един; 18афекският цар, един; ласаронският цар, един; 19мадонският цар, един; асорският цар, един; 20симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един; 21таанахският цар, един; магедонският цар, един; 22кедеският цар, един; царят на Иокнеам в Кармил, един; 23царят на Дор в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един; 24тирзанският цар, един; всичките царе, тридесет и един.

« Prev Joshua 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |