« Prev Job 28 Next »

Chapter 28

1Наистина има рудница за сребро, И място, гдето злато се плави. 2Желязото се взима из земята, И медта се лее от камъка. 3<Човекът> туря край на тъмнината, И издирва до най-далечните места, Камъните в тъмнината и в мрачната сянка. 4Далеч от човешко жилище, гдето нозе не стъпват, Той си отваря рудница; Окачени далеч от човеците <рудничарите> се люлеят. 5Колкото за земята, от нея произлиза хлябът? И под нея се разравя като че ли с огън. 6Камъните й са място на сапфир, И златна пръст има в нея. 7Хищна птица не знае тоя път И око на сокол не го е видяло. 8Горделивите зверове не са стъпвали по него; Лъв не е заминавал през него. 9<Човекът> простира ръката си върху канарите, Превръща планините из корен. 10Разсича проломи между скалите; И окото му открива всичко що е скъпоценно 11И ограничава капането на водите; И скритото изважда на бял свят. 12Но мъдростта, где ще се намери? И где е мястото на разума? 13Човекът не познава цената й; И тя не се намира в земята на живите, 14Бездната казва: Не е в мене; И морето казва: Не е у мене. 15Не може да се придобие със злато; И сребро не може да се претегли в замяна с нея. 16Не може да се оцени с офирско злато, Със скъпоценен оникс и сапфир. 17Злато и кристал не могат се сравни с нея, Нито може да се размени с вещи от най-чисто злато. 18Не ще се спомене корал или кристал <за покупката й. >Защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни. 19Топаз етиопски не ще се сравни с нея; Не ще се оцени тя с чисто злато. 20От где, прочее, дохожда мъдростта? И где е мястото на разума? - 21Понеже е скрита от очите на всичките живи, И утаена от въздушните птици. 22Гибелта и смъртта казват: С ушите си чухме слух за нея. 23Бог разбира пътя й, И Той знае мястото й; 24Понеже Той гледа до земните краища, И вижда под цялото небе, 25За да претегля тежината на ветровете, И да измерва водите с мярка. 26Когато направи закон за дъжда, И път за светкавицата на гърма, 27Тогава Той я видя и изяви; Утвърди я, да! и я изследва; 28И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум.

« Prev Job 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |