« Prev Job 21 Next »

Chapter 21

1Тогава Иов в отговор рече: 2Слушайте внимателно говоренето ми, И с това ме утешавайте. 3Потърпете ме, и аз ще говоря; А след като изговоря, присмивайте се. 4За човека ли се оплаквам аз? А как да се не утесни духът ми? 5Погледнете на мене и почудете се, И турете ръка на устата си. 6Само да си наумя <тия въпроси> ужасявам се, И трепет обзема снагата ми. 7Защо живеят нечестивите, Остаряват, даже стават и много силни. 8Чадата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им, И внуците им пред очите им. 9Домовете им са свободни от страх; И Божията тояга не е върху тях. 10Говедата им се гонят и не напразно; Юницата им се тели, и не помята, 11Пущат чадата си като овце; И децата им скачат. 12Пеят при <музиката на> тъпанчето и арфата, И веселят се при звука на свирката. 13Прекарват дните си в благополучие; И в една минута слизат в гроба. 14Все пак казват Богу: Оттегли се от нас, Защото не искаме да знаем пътищата Ти. 15Що е Всемогъщият та да Му служим? И какво се ползуваме като Го призоваваме? 16Ето, щастието им не е в тяхна ръка; Далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите! 17Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! <Бог им> разпределя болезни в гнева Си. 18Те са като плява пред вятъра, И като прах от плява, който вихрушката отвява. 19<Думате>: Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за чадата им. <По-добре> нека въздаде на сами тях, за да го усещат; 20Собствените им очи нека видят гибелта им, И сами те нека пият от гнева на Всемогъщия. 21Защото какво наслаждение от дома си има <нечестивият> след себе си, Когато се преполови числото на месеците му? 22Ще научи ли някой Бога на знание, Тъй като Той съди високите? 23Един умира в пълно благополучие, Като е във всичко охолен и спокоен; 24Ребрата му са покрити с тлъстина, И костите му са напоени с мозък. 25А друг умира в душевна горест, Като никога не е ял с весело сърце. 26Заедно лежат в пръстта, И червеи ги покриват. 27Ето, зная мислите ви И хитруванията ви за съсипването ми. 28Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите? 29Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им <примери>, - 30Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран? 31Кой ще изяви пред лицето му неговия път? И кой ще му въздаде за онова, което е сторил? 32Но и той ще бъде донесен в гроба, И ще пази над гробницата <си>. 33Буците на долината ще му бъдат леки; И всеки човек ще отиде подир него, Както безбройни са отишли преди него. 34Как, прочее, ми давате празни утешения, Тъй като в отговорите ви остава <само> лъжа?

« Prev Job 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |