Prev TOC Next
[See page image]

Page 595-596

 

595

et feroeiter agent. Atque sub nomine sacrificii isle duo continentur, peccatorum nimirum confessio, et divinae misericordiae deprecatio, ut ipsemet nobis ad se deprecandum et veniam consequendam viam aperiat. Porro quod ad alteram iilam partem attinet, de hominibus quorum mane Deus ad non affligendos utitur, altius etiam assurgere non oportet, et supra mundum efferri, et ha.nc doetrinam usurpare, peceata noatra confitentes Deumque laudantea, ut licet vere coram Deo et hominibus, testers possimus inimicos nostros nulls pries a nobis neque contumelia neque iniuria provocatos, tameu ai Deo placuerit non castigare, placide non ipsius iudiciis submittamus hoc ono contend Deum velle a nobis sic giorifieari. Atque hoses doctrinae exemplum ipso David nobis in ease proposuit, quern quern filius Absalomus hello persequeretur, et omni genero contumeliarum obrueret, tamen neque de ipso, neque do reliquis suss inimicis admodum conquostus est. Sed sit: Tacebo Domino, quia to fecisti. Quid vero? Deusne Abaalomum impulit ad patrem persequondum, et nose incesto polluendum? Sane Deus non impulit, verumtamen David in hoc Absalomi facto Doi manum se castigantis agnovit, et coram ipso nose ideo deiecit, quemadmodum et supra diximus, ipaum Davidem quern a Semei lapidibus peteretur, noluissc; iniuriam ulcisci: sod sub Dei menu sere deiecisse. Reliqua deinceps pluribus porsequemur.

HOJYIILIA XCV.

19. Necnc ergo suds, domino mi rex, verbs servi tui: Si Dominzzs ineitat to adversum me, odoretur sacrificizzm. Si autem felii Iaomznacm nzccledicti sacnt in conspectu Domini, qztia eieccrunt me lzodie; wt non laabitem in Iaaereditate Domini dicentes: Trade, servi this alienis. 20. Et nzrnc nova e,/ficndatzzr saazgzzis mews in terra coram domino: quia egresszzs est rex Israel ut qzzaerat pzzblicem zznunz, siczzt persequitur perdix in montibzzs. 21. .Et sit Saul: Peccavi: revertere fZli mi David, nequaqacagaa enim ultra tibi ma.lefaciam, eo quocl pretiosa fuerit anima naea in oeulis toss hodie: apparel enim good stzdte egeoint, et ignoraverim nzulta nimis. 22. Et respondcaas David sit

Ecee hasty regis, transeat 2zrzzzs de pazeris regi.s, et tollat earn. 23. Dominos azztem retribuat unicuique seczzndum izzstitianz seam, et (idem, trccctidit eninz to hodie Dominus in manzzm means, et nolui extendere manum meam in (7hristumz Domini. 24. EL sicut magnifCCata est laodie anima men in oczclas nzeis, sic magnifZCetzzr anima men in oczzlis Domiazi, et liberet me de Omni angustia. 25. Alit ergo Saul ad David,:

HOMILIA XCY.

Benedictus to fZli mi David, et quidem faciens fades, et potens poteris. Abiit autem David in viam szcam,, et Saul reverses est in loczzm seem.

Hesterna concione audivimus Deum nonnunquam sea valets menu non affligere, nonnunquam etiam aliis uti rationibus: C;,luoties autem eius manum agnoscimus, et ab ipso malum manare cernimua, hoc unum nobis remedium superesse didioimus, ut obturato ore peccata agnoscentes eoram ipso deiioiamur. Si vero hominum accesserit opus et voluntas, id est illorum opera Deus utatur, quemadmodum qui alium percussurus menu baculum arripit, tom duplicem esse conaiderationem sesames. Nam saepe ills gushes Deus utitur tanquam exsequutoribus et mmistris suorum iudiciorum improbi et flagitiosi runt: eorumque voluntas Dei voluntati maxima reluctatur, goon avaritia, ambitio, orudelitas impellit. Sic exempli gratin videmus Assyrios miniatros fuisae Dei m caedendo populo Isra6hfieo, qui nihil minus quern de Deo et iudiciis ipsius cogitabant, adeo tit nihilominus condemnationem mereantur, licet Deus ipsorum utatur opera, qui pravis instrumentis ad seem opus promovendum uti potent: et. tantus est artifex, ut semper iustus sit in omnibus operibus suss, et tamen ii quorum. utitur opera ;lint rei et condemnabiles. Quare si quia pravo animo non aggreditur, et variis modis affligit sine cause legitima, ne non propterea Denm operari arbitremur, sod eum non ad poenitentiam revocare, et ad salutem erudire sciamus. Licet itaque do iniuria nobis facts conquers merito possimus, nostramque spud Deum innocentiam proferre, et bona conscientia non tears, good ultro et sine cause nobis inimici infests sint et iniurii : tamen Dei manum edam agnoscere non opo.rtet, et cum Davide dicere: Tu Domino fecisti, ideoque taoebo. Nae Davidem videmus merito fuisae de illata sibs ab: v hominibus iniuria palam conquestum: et tamen intus confessum se miserum peccatorem esse coram Domino, ante cuius tribunal obmutesceret: et its in ono eodemque facto, diverso respectu tacuisse et >A conquestum ease. Senses igitur verborum Davidis 'v hie est, se ai Dei ipsius menu aperte affligatur `" coram ipso deiectum iri, of culpam deprecaturum: . good nihil unquam homines profieiant adversus

Deem contendentes. Contra vero si homines in-:,y iust.i ipsum persequantur, se merito specs condom- ;e'

naturum, Dciquo iudicio maledicendos stiturum.;~ Denique Dcum iustum esse iudicem agnoseamus quern neon castigat per homines iniustos, utitur ad sea iusta iudicia exsoquenda. Porro Davidis quereIae adversus inimioo maxima continentur his verbis: Quia expellu~ hodie, rye cooptatus haeream possessions Iehovae cantos: Abi Cole deos alienos. .Nee Davidis hi