KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 91] [Žalmy 92] [Žalmy 93]

Kniha Žalmů 92
Církev probudivši se k chvále Boží, 5. skutky jeho rozvažuje, 7. bezbožníků rychlé zkažení, 11. své pak zvelebení, 13. a neskonalé věřících blahoslavenství předpovídá.

Ž alm a píseň, ke dni sobotnímu. (92:2) Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
2 (92:3) Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
3 (92:4) Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
4 (92:5) Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
5 (92:6) Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
6 (92:7) Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
7 (92:8) Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
8 (92:9) Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.
9 (92:10) Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.
10 (92:11) Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
11 (92:12) I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
12 (92:13) Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.
13 (92:14) Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
14 (92:15) Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,
15 (92:16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]