KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 75] [Žalmy 76] [Žalmy 77]

Kniha Žalmů 76
Lid Boží za vysvobození sebe z rukou Assyrských Bohu díky činí, 12. k další poctě a službě Boží se vespolek napomínaje.

P řednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův a píseň. (76:2) Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho.
2 (76:3) V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu.
3 (76:4) Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah.
4 (76:5) Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže.
5 (76:6) V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny síly v rukou svých.
6 (76:7) Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli.
7 (76:8) Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém?
8 (76:9) Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne,
9 (76:10) Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah.
10 (76:11) Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš.
11 (76:12) Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému.
12 (76:13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]