KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 74] [Žalmy 75] [Žalmy 76]

Kniha Žalmů 75
David uslyšav, že Abner zabit, boje se nových nesnází, 3. Bohu slib činí, že povinnost svou věrně konati, 10. i vděčnost svou k němu snažně prokazovati chce.

P řednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň. (75:2) Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.
2 (75:3) Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.
3 (75:4) Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.
4 (75:5) Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.
5 (75:6) Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.
6 (75:7) Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení;
7 (75:8) Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.
8 (75:9) Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.
9 (75:10) Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu.
10 (75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]