KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 66] [Žalmy 67] [Žalmy 68]

Kniha Žalmů 67
Království Boží aby se v Izraelovi vydělávalo, 3. ku pohanům blížilo, 5. a službami Božími, i požehnáním všelikým v známost přicházelo, církev Boží za to se modlí.

P řednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání. (67:2) Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,
2 (67:3) Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.
3 (67:4) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
4 (67:5) Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.
5 (67:6) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
6 (67:7) Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš;
7 (67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]